برنامه شماره 93 گروه رفتگران طبیعت استان فارس با حضور 34 تن از اعضا در تاریخ 9 شهریور 1394 در باغ جنت شیراز برگزار شد. در این برنامه به دلیل هم زمانی با روز ملی یوزپلنگ ایرانی، علاوه بر پاکسازی باغ جنت، آموزش چهره به چهره به مردم در مورد یوزپلنگ و نحوه محافظت از آن با کمک بروشور و اینفوگرافیک صورت پذیرفت.
همچنین در این برنامه لباس گروه رفتگران طبیعت استان فارس درحمایت از یوزپلنگ ایرانی رونمایی شد.

نهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی – استان فارس – شیراز

فرستنده خبر: خاطره توانا