مقاله: ارزیابی وضعیت سیاهگوش اوراسیایی (Lynx lynx) با ترکیب روش های میدانی و دانش محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران

گردآورندگان: احسان محمدی مقانکی، فرشید جعفرزاده، فاطمه حسینی زوارئی و محمد صادق فرهادی نیا. فصلنامه علمی پزوهشی محیط زیست جانوری

سال: 1394

[dt_button size=”medium” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://www.wildlife.ir/wp-content/uploads//sites/1/2016/12/11.pdf” target_blank=”true”]دانلود مقاله[/dt_button]