مراسم تقدیر از محیط بانان عباس آباد

تجلیل از محیط بانان عباس آباد