تجلیل از محیط بانان عباس آباد

مراسم تقدیر از محیط بانان عباس آباد
تجلیل از محیط بانان عباس آباد