مقاله: الویت حفاظتی پستانداران ایران برای مدیریت کارآمد

گردآورندگان: . محمد صادق فرهادی نیا، علیرضا محمدی، سهراب اشرفی، محمدرضا اشرف زاده و حسین محمدی. محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران

سال: 1394

[dt_button size=”medium” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://www.wildlife.ir/wp-content/uploads//sites/1/2016/12/3.pdf” target_blank=”true”]دانلود مقاله[/dt_button]