از سال های گذشته و با شروع دوربین گذاری در مناطق مختلف زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، عکس ها و فیلم های ارزشمندی از حیات وحش ایران به دست آمد و این موضوع باعث شده است که انجمن یوزپلنگ ایرانی یکی از غنی ترین آرشیوهای تصاویر حیات وحش ایران که از طریق دوربین های تله ای به ثبت رسیده است را در اختیار داشته باشد.

بنا به درخواست اعضای انجمن، منتخبی از بهترین فیلم های دوربین های تله ای انجمن یوزپلنگ ایرانی با عنوان «سینما یوز» منتشر شده است و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. سینما یوز شامل فیلم های تدوین شده و با کیفیت مناسب است که از این پس در بازه های زمانی مشخص منتشر خواهد شد.

منتخب فیلم های دوربین های تله ای برای اعضای طلایی انجمن از طریق پست ارسال گردید و سایر اعضا نیز با مراجعه به دفتر انجمن می توانند «سینما یوز1» را خریداری نمایند.