اولین شماره خبرنامه انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی منتشر شد.

پیش از این خبرنامه انگلیسی با عنوان خبرنامه پلنگ ایرانی منتشر می شد و اختصاص به اخبار مرتبط با پروژه های انجمن در ارتباط با پلنگ ایرانی را داشت که آخرین شماره آن پاییز سال گذشته منتشر شد.

پیش از این هشت شماره از خبرنامه پلنگ ایرانی منتشر شده است که شما می توانید با مراجعه به صفحه آرشیو خبرنامه پلنگ ایرانی آن را دریافت نمایید.

از این پس خبرنامه انگلیسی انجمن به صورت فصلی منتشر می شود و جایگزین خبرنامه پلنگ خواهد شد.

این شماره خبرنامه در 8 صفحه به صورت الکترونیکی ویژه زمستان 2015 هم اکنون در اختیار مخاطبان انگلیسی زبان قرار گرفته است. خبرنامه انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی را از اینجا می توانید دریافت نمایید.