دومین شماره خبرنامه انگلیسی زبان انجمن یوزپلنگ ایرانی منتشر شد.

خبرنامه انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی ویژه متخصصین و کارشناسان و مخاطبان بین المللی منتشر می شود تا در جریان فعالیت ها و تلاش های حفاظتی صورت گرفته برای حیات وحش ایران قرار گیرند.

در این شماره از خبرنامه انگلیسی که ویژه بهار و تابستان سال 2015 منتشر شده است آخرین اخبار شش ماه گذشته مرور شده است.

این شماره خبرنامه در ۸ صفحه به صورت الکترونیکی هم اکنون در اختیار مخاطبان انگلیسی زبان قرار گرفته است. این شماره را از اینجا دریافت نمایید.

هم چنین جهت دریافت خبرنامه شماره 1 و هشت شماره خبرنامه پلنگ به صفحه آرشیو خبرنامه پلنگ ایرانی  مراجعه فرمایید.