سومین شماره خبرنامه انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی شامل فعالیت‌های مربوط به پاییز 2015 و زمستان 2016 منتشر شد. در این شماره می‌خوانید: 1. عکس‌برداری از گربه‌پالاس در شمال شرقی ایران 2. تازه‌ها از پروژه پلنگ‌ ایرانی در شمال شرق ایران 3. شناسایی یوزپلنگ تلف‌شده در نزدیکی منطقه حفاظت‌شده توران 4. عکس‌برداری از خانواده‌های یوز در میاندشت 5. پروژه کمک به آبرسانی به برخی زیستگا‌ه‌های یوز 6. مقالات پژوهشی جدید و غیره.
خبرنامه انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی ویژه متخصصین و کارشناسان و مخاطبان بین المللی منتشر می شود تا در جریان فعالیت ها و تلاش های حفاظتی صورت گرفته برای حیات وحش ایران قرار گیرند.
نسخه الکترونیکی خبرنامه شماره 3 را از اینجا دریافت کنید.
هم چنین جهت دریافت خبرنامه های پیشینو هشت شماره خبرنامه پلنگ به صفحه آرشیو خبرنامه پلنگ ایرانی  مراجعه فرمایید.