انجمن یوزپلنگ ایرانی به عنوان یکی از سازمان های غیردولتی و مردم نهاد فعال در زمینه محیط زیست و حیات وحش، دامنه گسترده ای از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و حفاظتی را در برنامه هر ساله خود دارد. از طرفی اعضای انجمن به عنوان سرمایه اصلی و حامیان همیشگی این مجموعه فرهنگی بایستی در جریان پروژه ها و فعالیت ها قرار داشته باشند. گزارش عملکرد سالیانه از فعالیت های انجمن یوزپلنگ ایرانی می تواند در این رابطه بسیار کمک کننده باشد.

دانلود گزارش عملکرد انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1393