یونس موحد سریعی عضو انجمن یوزپلنگ ایرانی به جهت معرفی هر چه بیشتر یوزپلنگ ایرانی و حمایت از محیط بانان، با شعار حفظ محیط زیست حرکت خود برای عبور از کویر مرکزی ایران را آغاز کرد.
کویرنورد جوان ایرانی که تلاش گسترده ای را برای کسب رکوردهای جهانی در کویرنوردی آغاز کرده است، با توجه به این که در برنامه خود از زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی عبور خواهد کرد، چیت بال کوشکی را همسفر خود کرد تا در ارتباط با جوامع محلی میزبان خود بتواند ارتباط بهتری به خصوص با کودکان برقرار کرده و با آن ها در مورد یوزپلنگ ایرانی صحبت کند.
برای این عضو با اراده انجمن یوزپلنگ ایرانی آرزوی موفقیت می کنیم.

درباره «چیت بال»
«چیت بال» نام دو عروسک است، یکی دلبر و یکی کوشکی که هم زمان با جام جهانی فوتبال برزیل در سال 2014 متولد شدند. ماموریت چیت بال ها این است که سفر کنند و به همه جا سر بکشند. چون کوشکی و دلبر نمی توانند سفر کنند و در شرایط اسارت نگهداری می شوند، چیت بال ها به جایشان سفر می کنند.
آن ها سفر می کنند به نقاط مختلف این کره خاکی تا به انسان ها یادآوری کنند که هنوز هستند و امید دارند به بودن و حیات…