صفحه اصلی برگزاری کارگاه آشنایی با یوزپلنگ آسیایی و تقدیر از محیط بانان در پی درخواست فعالان محيط زيست و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست، مقرر شد نام فارسی سسک پالاس، به ياد امير طالبی گل، «سسک گل» گذاشته شود

در پی درخواست فعالان محيط زيست و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست، مقرر شد نام فارسی سسک پالاس، به ياد امير طالبی گل، «سسک گل» گذاشته شود

در پی درخواست فعالان محيط زيست و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست، مقرر شد نام فارسی سسک پالاس، به ياد امير طالبی گل، «سسک گل» گذاشته شود

کارگاه آموزشی یوزپلنگ آسیایی
تقدیر از محیط بانان