انجمن یوزپلنگ ایرانی به عنوان یک سازمان مردمی در طول 14 سال گذشته، با حمایت اعضای خود توانسته هم چنان رو به جلو حرکت کند. اعضایی که از طبقات مختلف و با سنین متفاوت نه تنها در ایران بلکه از تمام نقاط جهان پیگیر فعالیت های مختلف انجمن هستند.
حضور گروه های سنی متقاوت از نکات جالب در جامعه اعضای انجمن است. در ماه گذشته دو عضو خردسال به جمع حامیان انجمن پیوستند. «تارا طاری فرد» 14 ماهه از تهران و «دریا بازماندگان» 2 ساله از شیراز کوچکترین اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی هستند که توسط پدر و مادر خود به عضویت انجمن درآمده اند و برای این عزیزان کارت صادر شده و به آدرس پستی شان ارسال شد.

ورود تارا و دریای عزیز را به جمع حامیان یوزپلنگ ایرانی خوش آمد می گوییم و امیدواریم نسل آینده، هم چنان شاهد تنوع زیستی ارزشمند ایران زمین باشند.
اعضا با پرداخت حق عضویت سالیانه، به حمایت مستقیم از انجمن می پردازند و از طرفی در جریان امور جاری و فعالیت ها قرار می گیرند.
علاقمندان حیات وحش و محیط زیست و به خصوص یوزپلنگ ایرانی می توانند جهت عضویت در یکی از قدیمی ترین سازمان های مردمی حامی حیات وحش در ایران، از طریق صفحه عضویت آنلاین اقدام کنند.