صفحه اصلی تخريب زيستگاه يوزپلنگ، همزمان با پيام تيم ملی فوتبال کشورمان برای حفاظت از يوزپلنگ مطالعه انجام شده در سال 90 نشان داد 11 فرد پلنگ در منطقه حضور دارد

مطالعه انجام شده در سال 90 نشان داد 11 فرد پلنگ در منطقه حضور دارد

عملیات راهسازی در جاده گزوئیه