«تعقیب پلنگ» عنوان گزارشی است که به قلم آرش محرمی از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی در شماره 66 ماهنامه سرزمین من به چاپ رسیده است.
این مقاله که به مرور پروژه ردیابی ماهواره ای بزرگ ترین گربه سان ایران می پردازد، اتفاقات و ماجراهای هیجان انگیزی از سفرهای تحقیقاتی و زنده گیری پلنگ ایرانی برای اولین بار توسط یک تیم ایرانی را شرح می دهد.
این پروژه، پایان نامه دکترای محمدصادق فرهادی نیا مدیر بخش پایش و پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی می باشد که هم چنان ادامه دارد.
گزارش اختصاصی سرزمین من از این پروژه را می توانید از اینجا دریافت نمایید.