دو تن از داوطلبان انجمن یوزپلنگ ایرانی به جهت بزرگداشت هفته محیط زیست و با هدف پاسداشت یوزپلنگ ایرانی مسیر خاکی کوهستانی رابر به بافت در استان کرمان را رکاب زدند.

احد ریحانی و احسان مهرابی راد با عبور از روستاهای گنجان، بنوییه، کبیر، تزرج، اسکر، بنگان و بیدان ضمن صحبت با مردم در مورد مشاهدات آن ها و وضعیت حیات وحش منطقه، برای آگاهی رسانی و شناخت بهتر حیات وحش، پوستر اینفوگرافیک و کارت پستال یوزپلنگ آسیایی را در روستاها به مردم و به خصوص کودکان هدیه دادند.
درکنار این کار زیست محیطی برای پیک تندرستی یاری رسان کودکان پی.کی.یو (فنیل کتونوری) نیز آگاهی رسانی شد.
این برنامه فرهنگی، ورزشی، محیط زیستی درکنار سد خاکی بافت پایان یافت.