تور علمی در کالمند برای دانش آموزان و معلمان

0
358

با همکاري اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مهريز و اداره آموزش و پرورش اين شهرستان، تور آموزشي آشنايي با تنوع زيستي منطقه حفاظت شده کالمند توسط انجمن يوزپلنگ ايراني براي دانش آموزان و معلمان روستاي بهادران يزد برگزار شد. حدود 70 نفر از معلمان و دانش آموزان در اين سفر که در دو روز پياپي برگزار شد، شرکت کردند. هدف از اين برنامه، آشنايي هر چه بيشتر معلمان و دانش آموزان با منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران، شناخت تنوع زيستي اين منطقه و آشنايي با عملکرد اداره محيط زيست شهرستان و دشواري­هاي کاري محيط­بانان در جهت حفاظت از محيط زيست منطقه بود. آغاز سفر با بيان خلاصه­اي از فعاليت­هاي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان توسط محيطبانان منطقه کالمند همراه بود و در ادامه، دفترچه­هايي تحت عنوان ثبت مشاهدات تنوع زيستي که توسط تيم آموزشي انجمن يوز پلنگ ايراني طراحي و چاپ شده بود توزيع گرديد. سپس توضيحاتي در مورد منابع آبي منطقه و کاهش سطح آب زيرزميني توسط آقاي دشتکاني، عضو هيأت علمي دانشگاه يزد و مرکز تحقيقات آبخيزداري يزد، ارائه شد.

مشاهده آهو، خرگوش و پرندگان با استفاده از دوربين دو چشمي، شناسايي نمايه حيوانات بويژه سرگين و ردپا و بررسي رژيم غذايي آن­ها، همين­طور نحوه قالب­گيري از ردپا در منطقه انجام گرفت. در پايان از سايت تکثير و پرورش گور ايراني بازديد به عمل آمد و فيلم­هايي در مورد حيات وحش ايران نمايش داده شد. با اين اميد که لذت مشاهده، عکاسي و فيلمبرداري از حيات وحش بتواند جايگزين شکار شود. تا پايان سال جاری، چهار تور آموزشی ديگر برای ساير دانش آموزان و معلمان محلی کالمند توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی برگزار خواهد شد.

 

Kalmand5.jpg

 

Kalmand3.jpg

 

Kalmand4.jpg

 

Kalmand1.jpg

 

Kalmand2.jpg

 

Kalmand6.jpg