شهریور ماه هر سال برای علاقمندان و فعالان محیط زیست یادآور روز یوزپلنگ است که برگزاری آن از سال 1386 آغاز گردیده است. در این سال، روز نهم شهریور ماه به عنوان "روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی" انتخاب شد تا دوستداران حفظ محیط زیست این مرز و بوم با انجام فعالیت های نمادین و معرفی یوز، سعی در حفظ این گربه سان در حال انقراض بنمایند.

با همکاري اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مهريز و اداره آموزش و پرورش اين شهرستان، تور آموزشي آشنايي با تنوع زيستي منطقه حفاظت شده کالمند توسط انجمن يوزپلنگ ايراني براي دانش آموزان و معلمان روستاي بهادران يزد برگزار شد. حدود 70 نفر از معلمان و دانش آموزان در اين سفر که در دو روز پياپي برگزار شد، شرکت کردند. هدف از اين برنامه، آشنايي هر چه بيشتر معلمان و دانش آموزان با منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران، شناخت تنوع زيستي اين منطقه و آشنايي با عملکرد اداره محيط زيست شهرستان و دشواري­هاي کاري محيط­بانان در جهت حفاظت از محيط زيست منطقه بود. آغاز سفر با بيان خلاصه­اي از فعاليت­هاي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان توسط محيطبانان منطقه کالمند همراه بود و در ادامه، دفترچه­هايي تحت عنوان ثبت مشاهدات تنوع زيستي که توسط تيم آموزشي انجمن يوز پلنگ ايراني طراحي و چاپ شده بود توزيع گرديد. سپس توضيحاتي در مورد منابع آبي منطقه و کاهش سطح آب زيرزميني توسط آقاي دشتکاني، عضو هيأت علمي دانشگاه يزد و مرکز تحقيقات آبخيزداري يزد، ارائه شد.

مشاهده آهو، خرگوش و پرندگان با استفاده از دوربين دو چشمي، شناسايي نمايه حيوانات بويژه سرگين و ردپا و بررسي رژيم غذايي آن­ها، همين­طور نحوه قالب­گيري از ردپا در منطقه انجام گرفت. در پايان از سايت تکثير و پرورش گور ايراني بازديد به عمل آمد و فيلم­هايي در مورد حيات وحش ايران نمايش داده شد. با اين اميد که لذت مشاهده، عکاسي و فيلمبرداري از حيات وحش بتواند جايگزين شکار شود. تا پايان سال جاری، چهار تور آموزشی ديگر برای ساير دانش آموزان و معلمان محلی کالمند توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی برگزار خواهد شد.

 

Kalmand5.jpg

 

Kalmand3.jpg

 

Kalmand4.jpg

 

Kalmand1.jpg

 

Kalmand2.jpg

 

Kalmand6.jpg