دبیرخانه نهمین جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی جهت اجرای برنامه های خود در روزهای 5 و 6 شهریورماه 1394، از اعضاء انجمن برای مشارکت در امور زیر دعوت به همکاری می کند:
1- مستندسازی (همراه با دوربین فیلم برداری یا عکاسی)
2- فعالیت های مجازی (انتشار اخبار و اطلاعیه ها در صفحات مختلف وب و سایت های اطلاع رسانی)
3- امور اجرایی (ترجیحا همراه با ماشین)
4- تبلیغات (ترجیحا همراه با ماشین)
5- تدارکات و خرید وسایل (ترجیحا همراه با ماشین)

در صورت تمایل به همکاری در هر کدام از موارد فوق، با مسول دبیرخانه جشنواره سرکار خانم کوچالی به شماره تلفن ۰۹۳۶۶۹۹۶۸۱۴ و یا دفتر انجمن ۸۸۹۰۳۵۱۳ تماس حاصل فرمایید.