برنامه شماره 93 گروه رفتگران طبيعت استان فارس با حضور 34 تن از اعضا در تاريخ 9 شهريور 1394 در باغ جنت شيراز برگزار شد. در اين برنامه به دلیل هم زمانی با روز ملي يوزپلنگ ایرانی، علاوه بر پاكسازي باغ جنت، آموزش چهره به چهره به مردم در مورد يوزپلنگ و نحوه محافظت از آن با کمک بروشور و اينفوگرافیک صورت پذيرفت.
همچنين در اين برنامه لباس گروه رفتگران طبيعت استان فارس درحمايت از يوزپلنگ ایرانی رونمايي شد.

نهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی – استان فارس – شیراز

فرستنده خبر: خاطره توانا