توله یوز گرفتار شده در فنس

در تاریخ 10 فروردین امسال، محیط بانان پناهگاه حیات وحش میاندشت طی گشت زنی در منطقه 3 قلاده یوزپلنگ را در اطراف محل قدیمی نگهداری کوشکی (یوزپلنگ نری که سال 1393 به پارک پردیسان تهران منتقل شد) مشاهده می کنند. یوزپلنگ ها پس از مشاهده محیط بانان اقدام به فرار می کنند و یکی از توله ها به داخل محوطه فنس کشی شده می رود. دو یوزپلنگ دیگر که به نظر مادر و توله بودند به سمت شمال منطقه فرار کرده و فاصله می گیرند. محیط بانان و مسئولین پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی پس از چندین ساعت موفق می شوند توله یوز گرفتار شده را برهانند تا به جمع خانواده خود بپیوندد.

تقریبا یک ماه قبل از این دکتر جورج شالر به همراه جمعی از همراهان در همین پناهگاه حیات وحش میاندشت یک ماده یوز و دو توله دیده بودند که احتمالا در هر دو اتفاق یک خانواده باشند.
کارشناسان تیم پایش انجمن یوزپلنگ ایرانی پس از بررسی خال های توله یوزپلنگ گرفتار شده در محل قدیمی نگهداری کوشکی با تصاویر بدست آمده از دوربین های تله ای طی سال 94  دریافتند این یکی از همان توله ها است که احتمالا جنسیت ماده دارد.

نکته قابل توجه این است که یوزپلنگ مادر در سال 94 دارای 3 توله بوده اما پس از آن با 2 توله دیده شده است. متاسفانه یک احتمال قوی برای این موضوع، حذف شدن یکی از توله ها است که مشخص نیست عامل انسانی دارد یا توسط گوشتخواران دیگر از بین رفته است.
پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی در حال حاضر یکی از مهمترین زیستگاه های زادآوری یوزپلنگ آسیایی در ایران است. از جمله تهدیدات این زیستگاه باید به سگ های گله های دامداری طی فصل پاییز و زمستان، تعارض آهو ها با باغات کشاورزی حاشیه منطقه، کمبود تجهیزات برای محیط بانان مانند موتور سیکلت و کمبود نیروی محیط بان اشاره کرد. استمرار شرایط مناسب فعلی برای حضور و زادآوری یوزپلنگ در میاندشت نیازمند توجه ویژه مسئولین امر در جهت بر طرف کردن مشکلات این منطقه است.
انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و اداره کل محیط زیست استان خراسان شمالی در تابستان پیش رو همچون سالیان گذشته تصمیم دارد اقدام به پایش جامع این زیستگاه توسط دوربین های تله ای کند تا برای اقدامات حفاظتی، اطلاعات مستمری از وضعیت زیستی یوزپلنگ در دسترس باشد.