تا کنون عمده کوشش ما در تامین آموزش محیط زیست برای بزرگسالان صرف شده است. به عبارت دیگر، دوره ای را برای علاقمند و متعهد کردن آنها نسبت به طبیعت برگزیده ایم که علایق آنها پیشاپیش شکل گرفته بوده است. در این سن به آنها تنها می توان آگاهی داد، اما برای برانگیختگی بس دیر شده است. باید توان خویش را، اگرچه دیر هنگام، اما مصروف کودکان کنیم و هرچه بیشتر امکان تجربه طبیعت در همه جا را برای آنها فراهم آوریم (برگرفته از پیشگفتار کتاب کودک و طبیعت، ترجمه عبدالحسین وهابزاده و آرش حسینیان).
بیستمین سمینار حیات وحش با حضور استاد گرامی جناب آقای وهابزاده با موضوع کودک و طبیعت درتاریخ شنبه 18 بهمن ماه 1393 برگزار خواهد شد. لذا از علاقمندان به این مبحث درخواست می شود تا با مطالعه در این زمینه و نگاهی به کتاب کودک و طبیعت، آمادگی برای بحث و گفتگو در باب این موضوع و طرح سوالات خود از کتاب مذکور، کسب نمایند تا بتوان از این جلسه به شکل مفیدی بهره برده و از مطالب ذکر شده به بهترین شکل در ایجاد یک برنامه عملیاتی استفاده نمود. لذا برای علاقمندان از طرف جناب آقای وهاب زاده دو فایل PDF در انتهای این خبر قرار داده شده است که می توانند آنها را مطالعه کنند.
در اینجا از تمامی گروه هایی که قصد انجام فعالیت هایی در این زمینه دارند دعوت می شود تا در این سمینار حضور بهم رسانند.

الویت شرکت در برنامه با افرادی است که حضور خود را در تماس با دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی در ساعات اداری اعلام نمایند.

کودک و طبیعت-مقدمه ویراستار

مصاحبه با دانشنامه