مقاله: مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران

گردآورندگان: محمد صادق فرهادی نیا، هومن جوکار، افشین دانه کار و علیرضا جورابچیان. پژوهش های محیط زیست

سال: 1394

1jpg_Page1

[dt_button size=”medium” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://www.wildlife.ir/wp-content/uploads//sites/1/2016/12/1.pdf” target_blank=”true”]دانلود مقاله[/dt_button]