پست ایمنی و سلامت مسافرین شهرستان بافق استان یزد با ساخت نمادی از یوز آسیایی توجه مردم و مسافرین را به حفظ این گونه از حیات وحش جلب کردند. به گزارش یزدی نیوز، شعار youth for wildlife  یا «جوان برای حفاظت از حیات وحش» که بخشی از کمک به نگهداری پایدار طبیعت با اهداف استراتژی ۲۰۲۰ می باشد، برای این طرح  انتخاب شده است.
شهرستان بافق یکی از مهم ترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی در ایران است و تعدادی از مناطق تحت حفاظت شده در محدوده این شهرستان قرار گرفته اند.

منبع خبر: یزدیان نیوز