هجدهمین شماره یوزنامه منتشر شد. يوزنامه خبرنامه رسمی انجمن يوزپلنگ ايرانی است که از سال 1384 تاکنون درحال انتشار بوده و به صورت دوفصلنامه می باشد. این دوفصلنامه با شمارگان 1000 نسخه با حمايت شرکت ایران خودرو چاپ شده و برای کارشناسان، دانشجویان، محیط بانان و علاقمندان ارسال می گردد. آخرين شماره يوزنامه مربوط به پاییز و زمستان 1391 بوده و در 12 صفحه به موضوعات زير می پردازد:

  • اخلاق در پژوهش: از حرف تا عمل
  • ·        زادآوری یوزپلنگ آسیایی در شمال شرقی ایران
  • ·        بررسی تعارض گوشتخواران با جوامع محلی در شرق ایران
  • ·        طرح ریزی حفاظتی پلنگ ایرانی در استان قزوین
  • ·        برگزاری نخستین بازارچه حمایتی نوروز با یوز

علاقمندان می توانند نسخه الکترونیک هجدهمین شماره یوزنامه را از اینجا دریافت نمایند.