هفدهمين شماره یوزنامه منتشر شد. يوزنامه خبرنامه رسمی انجمن يوزپلنگ ايرانی است که از سال 1384 تاکنون درحال انتشار بوده و به صورت دوفصلنامه می باشد. این دوفصلنامه با شمارگان 1000 نسخه با حمايت شرکت فراانديشان ساعی چاپ شده و برای کارشناسان، دانشجویان، محیط بانان و علاقمندان ارسال می گردد. آخرين شماره يوزنامه مربوط به بهار و تابستان 1391 بوده و در 12 صفحه به موضوعات زير می پردازد:

 

  • ·       در ایران چند یوزپلنگ داریم؟
  • ·       مهاجرت یوزپلنگ آسیایی در مرکز ایران
  • ·       پایش جمعیت گوشتخواران در پناهگاه حیات وحش عباس آباد
  • ·       بررسی تبارشناسی و تنوع ژنتیکی کاراکال در ایران
  • ·       توانمندسازی جوامع محلی در درفک
  • ·       میانگین توله های خرس در هر زایمان
  • ·       و موضوعات دیگر

 

علاقمندان می توانند نسخه الکترونيک هفدهمین شماره يوزنامه را از اينجا دريافت نمايند.