برنامه «پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی» انجمن یوزپلنگ ایرانی در یک پژوهش بین‌المللی برای ارزیابی نقش دوربین‌های تله‌ای در پایش جمعیت‌های پستانداران گوشتخوار در جهان مشارکت کرد.
در این مطالعه به کمک نتایج به‌دست‌آمده از برنامه‌های پایش جمعیت‌های گوشتخواران در 12 کشور در پنج قاره جهان از جمله ایران، الگوی اشغال زیستگاه و غنای گونه‌ای این پستانداران و عوامل موثر بر آن‌ها در مقیاس منطقه‌ای و جهانی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در مقیاس منطقه‌ای، الگوی اشغال زیستگاه توسط گوشتخواران با سطح حفاظتی منطقه و فاصله از جاده ارتباط مستقیمی دارد. در مقیاس جهانی، الگوی اشغال و غنای گونه‌ای گوشتخواران با در دسترس‌بودن طعمه ارتباط مستقیمی دارد. این پژوهش، کارایی دوربین‌های تله‌ای در پایش جمعیت‌های گوشتخواران و کمک به برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی این گونه‌ها را بیش از پیش اثبات می‌کند. هم‌چنین، چارچوبی پژوهشی برای به‌اشتراک‌گذاری چنین داده‌هایی در سطح بین‌المللی ایجاد شد. نتایج این پژوهش که به تازگی در نشریه معتبر Global Ecology and Biogeography منتشر شده است و هم اکنون در دسترس علاقمندان قرار گرفت است. (دریافت مقاله)
برنامه سراسری «پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی» توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و با همکاری پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیست‌بوم‌های مرتبط با آن (CACP)، سازمان حفاظت محیط زیست ایران و نمایندگی‌های آن در استان‌های یوزخیز کشور، چندین تشکل‌ مردم‌نهاد محلی و جمع بزرگی از مدیران، کارشناسان و محیط‌بانان زیستگاه‌های یوز در ایران از سال 1390 آغاز شد.
نتایج این برنامه پایش با محوریت شناسایی و پیشنهاد اقدامات حفاظتی و مدیریتی مورد نیاز زیستگاه‌های یوز، توسط نهادهای مسئول شامل پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. بخشی از تحلیل این نتایج با محوریت بوم‌شناسی یوزپلنگ آسیایی به تازگی انتشار یافته است.