دومین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ  با همکاری انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت انجمن یوزپلنگ ایرانی 12 و 13 شهریورماه 1394 در بوستان بزرگ کوهسنگی مشهد برگزار شد.
در این جشنواره که با استقبال بسیار خوب شهروندان مشهدی و زائرین مواجه شد، جهت آشنایی هرچه بهترٰ کودکان با این گونه در خطر انقراض علاوه بر بخشهای نقاشی و گریم صورت، ساخت عروسک های یوزپلنگی با بطری های پلاستیکی جهت آشنایی هرچه بهتر کودکان با مساله تولید زباله و فرهنگ بازیافت، علاوه بر مساله حفاظت مورد توجه قرار گرفت. استقاده از تن پوش یوزپلنگ جهت آموزش هرچه بهترکودکان و ارتباط بهتر و پخش کلیپ به همراه توضیحات از بخشهای دیگر این جشنواره بود که مورد استقبال قرار گرفت.
معاونت سازمان حفاظت و محیط زیست خراسان رضوی جناب مهندس توکلی، معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی جناب دکتر ناصری  و خانم دکتر طباطبایی از اعضای هیات علمی و ستاد سبز دانشگاه فردوسی مشهد از بازدیدکنندگان ویژه این جشنواره بودند.
دومین جشنواره گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی در مشهد، ساعت 23 سیزدهم شهریورماه به کار خود خاتمه داد.

نهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی – استان خراسان رضوی – مشهد

فرستنده خبر: محمدعلی رضوانی