به مناسبت روز ملی یوزپلنگ ایرانی، پنج شنبه 5 شهریور ماه 1394 به همت  «انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان» و «موسسه آوای دشتیاران» در مرکز شماره 8 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان کارگاه آموزشی محیط زیست برگزار گردید.
این کارگاه که با حضور 60 نفرکودک و نوجوان  توسط  مهندس امیر فرح نسب اجرا گردید، شامل 2 بخش آشنایی با محیط زیست و آشنایی با گونه های جانوری ایران و زنجیره غذایی بود. سپس بچه ها با 46 گونه تحت حمایت فدراسیون های ورزشی آشنا شدند. کودکان با انتخاب فدراسیون، گونه مورد علاقه را نقاشی کشیدند.

نهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی – استان اصفهان – اصفهان

فرستنده خبر: نیلوفر فریدنی