8 آذرماه "سمینار گربه سانان بیابان مرکزی ایران" توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل و با همکاری جمعی از تشکل های محیط زیستی در دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل برگزار شد. هدف از برگزاری این سمینار، ایجاد حساسیت و افزایش آگاهیهای زیست محیطی در بین همکاران فعال در زمینه حفاظت از کویر مرکزی و ... بود.

با همت محمدگائيني از داوطلبان انجمن يوزپلنگ ايراني، برنامه اي براي بازديد از دو منطقه پناهگاه حيات وحش شيراحمد و پناهگاه حيات وحش مياندشت براي اعضا و داوطلبان انجمن برگزار شد. در اين برنامه كه باهدف آشنايي با يوزپلنگ، طعمه ها و زيستگاه آن سازماندهي شد، كوشكي، تنها يوزپلنگ آسيايي موجود در شرايط نيمه اسارت نيز مورد بازديد قرار گرفت. انجمن يوزپلنگ ايراني به منظور آموزش و توانمندسازي اعضاي خود برگزاري تورهاي طبيعت گردي را به صورت غيرانتفاعي از ابتداي پاييز سال جاري در برنامه هاي خود قرار داده است. گزارش كاملي از اين بازديد را مي توانيد از اين وب سايت، ملاحظه نماييد.

 

M_Gaeini_Miandasht20.jpg

 

M_Gaeini_Miandasht25.jpg

 

M_Gaeini_Miandasht12.jpg