گروه آموزش انجمن یوزپلنگ ایرانی در روز چهارشنبه 5 خرداد 1395 به مدرسه فرهنگ رفت تا کارگاه آموزشی «حیات وحش ایران و افغانستان» را برای گروه سنی 7 تا 16 سال اجرا نماید. در این برنامه آموزشی ۲ ساعته دانش‌آموزان با انجام فعالیت‌های کارگاهی، گروهی، بازی، گفتگو و تحلیل و مشاهده فیلم با گونه‌های ایران و افغانستان و نیازهای زیستی و عوامل تهدید برخی گونه‌ها آشنا شدند. گروه آموزش انجمن امیدوار است بتواند این برنامه آموزشی را در دیگر مدارس اتباع اجرا نماید.