انتشار خبر مسرت بخش دیده شدن یک یوزپلنگ به همراه سه توله اش در پناهگاه حیات وحش میاندشت در خبرگزاری ها، موجی از امیدوراری را در میان دوستداران و حافظان حیات وحش ایجاد کرد. هر زمان که نتایج مشاهدات محیط بانان هشیار از داخل زیستگاه به گوش میرسد بلافاصله این سوال در ذهن ها شکل می گیرید که ” این یوزها کدامند؟”، ” آیا افراد جدیدی هستند که قبلا در پایش ها ثبت نشده اند؟”، ” آیا قبلا ثبت شده اند، اگر شده اند کدام ها هستند” و… .

Asiatic cheetah

در مورد افراد جدیدی که مشاهده شده اند به دلیل اینکه عکس قابل شناسایی از آنها گرفته نشده و تنها یک قطعه فیلم کوتاه و آن هم در شب وجود دارد، نمی توان تشخیص داد که افراد جدیدی هستند و یا قبلا مشاهده شده اند. البته به طور قطع با توجه به اندازه توله ها و نبود دوربین تله ای در منطقه، آنها در گذشته ثبت نشده اند ولی ممکن است مادر آنها از ماده یوزپلنگ هایی باشد که ما می شناسیم.

در این مورد چند فرضیه وجود دارد؛ نخست آنکه ممکن است این یوزپلنگ ماده همانی باشد که در سال 94 به همراه سه توله اش توسط دوربین های انجمن یوزپلنگ ثبت شد، سپس در سال 95 به همراه یکی از توله های ماده خود که دیگر یکساله بود، مقابل دوربین های موسسه تصویر حیات وحش ظاهر شد. می توان فرض کرد که پس از جدا شدن این توله، او مجدد جفت گیری کرده و صاحب سه توله دیگر شده باشد.

1

فرضیه دوم هم آن است که همان توله ماده از مادر جدا شده و خود صاحب سه توله شده باشد.

و فرض آخر آنکه که ماده یوزپلنگ فرد جدید باشد که وارد منطقه شده یا قبلا دیده نشده و دارای توله شده است. از طرفی یکی از ماده یوزپلنگ های منطقه از سال 92 دیگر دیده نشد و از سرنوشتش هیچ خبری نبود. امکان دارد این مادر همان یوزپلنگ باشد که به منطقه بازگشته است.

ثابت شدن هرکدام از فرضیه ها نیازمند این است که پایش های مستمر و هدفمند در پناهگاه حیات وحش میاندشت صورت گیرد.