روز چهارشنبه 14/12/1392 در بازی دوستانه ایران و گینه، کارگروه حمایت از نماد یوزپلنگ آسیایی در جام جهانی 2014 برزیل برنامه ای نمادین در استادیوم آزادی برگزار کرد.

این برنامه به منظور شکل دادن تصویر یوزپلنگ با کمک قطعه(پیکسل) های تصویر نماد یوزپلنگ در جایگاه تماشاچیان طرح ریزی شده بود. تصویری که در اندازه 100 پیکسل 100*70 آماده شده بود. در این برنامه بیش از 130 نفر نیروی انسانی درگیر بودند که بخشی از آنرا نیروی داوطلب انجمن یوزپلنگ ایرانی تشکیل می‌داد. این کارگروه امیدوار است بتواند این برنامه را در طول بازی های تیم ملی فوتبال در برزیل نیز اجرا کند.

کارگروه حمایت از نماد یوزپلنگ آسیایی در جام جهانی 2014، متشکل از فعالین حوزه آموزش و حفاظت محیط زیست، طبیعت گردی، تشکل های مرتبط و برخی مسئولین دولتی مدتی است به منظور مدیریت و ایده پردازی در زمینه استفاده از نماد یوزپلنگ توسط تیم ملی ایران شکل گرفته است. انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز در راستای اهداف خود یکی از اعضای این کارگروه است.