خانه یوزپلنگ آسیایی در استادیوم آزادی یوزپلنگ در استادیوم آزادی

یوزپلنگ در استادیوم آزادی

قبل از شروع بازی
از نمای نزدیک