یوزپلنگ در استادیوم آزادی

قبل از شروع بازی
از نمای نزدیک