از نمای نزدیک

یوزپلنگ در استادیوم آزادی
مراسم شروع بازی