تقدیر از محیط بانان

در پی درخواست فعالان محيط زيست و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست، مقرر شد نام فارسی سسک پالاس، به ياد امير طالبی گل، «سسک گل» گذاشته شود
تقدیر از محیط بانان