جهت ارتباط سریع تر و نزدیک تر با اعضای انجمن در سراسر دنیا، کانال انجمن یوزپلنگ ایرانی در تلگرام راه اندازی شد. بدین ترتیب تمام اعضا می توانند از طریق تلفن همراه خود و یا کامپیوتر شخصی، عضو این کانال شده و در جریان جدیدترین رویدادها و اتفاقات انجمن قرار گیرند.

سعی خواهیم کرد با جدیدترین اخبار و اطلاعات از یوزپلنگ آسیایی و سایر گونه هایی که در جهت حفاظت از آن فعالیت می کنیم در خدمت شما باشیم. ضمن این که این کانال اتفاقات غیر رسمی تر انجمن را نیز پوشش خواهد داد تا اعضا که صاحبان اصلی انجمن هستند بیش از پیش در جریان امور این نهاد مردمی قرار گیرند.

لینک ورود به کانال تلگرام انجمن یوزپلنگ ایرانی:
https://telegram.me/IranianCheetahSociety