کارگاه آموزشی «زمین؛ سیاره زنده»

zamin sayare zende جشنواره «زمین؛ سیاره زنده»، فرصتی است تا دانش‌آموزان با مفاهیم مرتبط با اکوسیستم و تنوع‌زیستی  آشنا شوند. همچنین عوامل تهدید تنوع زیستی را خواهند شناخت و درباره دلایل حفاظت از تنوع‌زیستی  خواهند اندیشید. در این جشنواره آموزش با بازی، فعالیت‌های متنوع گروهی، استفاده از ابزارهای آموزشی  و مشاهده فیلم آمیخته می‌شود تا دانش‌آموزان در کنار تجربه یک فضای آموزشی متفاوت و لذت‌بخش،  درباره تنوع‌زیستی کشورمان ایران بیاموزند.

برای اطلاع از جزئیات کارگاه آموزشی «زمین؛ سیاره زنده» این فایل را دانلود کنید.