بر اساس بررسي كارشناسان انجمن يوزپلنگ ايرانى، يوز ماده اى كه شب گذشته در اثر تصادف جاده در حاشيه پارك ملى توران كشته شد، همان یوزپلنگی است که سال 1391 تصویرش در پناهگاه حیات وحش میاندشت به همراه سه توله، توسط دوربین های انجمن ثبت شده بود. سرنوشت این یوزپلنگ از سال 92 به بعد مشخص نبود تا اینکه در سال گذشته مجددا به همراه یک توله در دام دوربين هاى تله اى افتاد و نشان داد يك مادر موفق است. همچنين در همان سال، از يكى از توله هاى وى، كه خود مادر شده بود، به همراه سه توله اش در منطقه عكسبردارى شد. متاسفانه یکی دیگر از توله های این مادر که دارای جنسیت نر بود، بهمن ماه سال گذشته بر اثر وارد آمدن ضربه به سر و گردنش در استان سمنان، تلف شد.
به احتمال زياد توله پارسالى اين يوز كه هنوز به سن استقلال نرسيده، هنگام تصادف همراهش بوده است و براى بقا مشكلات زيادى خواهد داشت. گشت زنى و بررسي محل تصادف براى پيدا كردن توله يا توله هاى احتمالى ادامه دارد.
در شرايطى كه تعداد ماده هاى زادآور جمعيت يوزپلنگ ايرانى در هاله اى از ابهام قرار دارد، كشته شدن اين مادر موفق، مانند يك شوك جمعيتى براى آخرين بازمانده هاى يوزپلنگ ايرانى است. طى يك دهه گذشته، تصادفات جاده اى، يكى از مهمترين عوامل كشته شدن يوزها در ايران بوده است.