داستان 9 شهریور ماه، روز ملی یوزپلنگ ایرانی را به قلم یک نوجوان 12 ساله ایرانی و بدون هیچ گونه ویرایشی بخوانید و نقاشی اش را ببینید:

«نه شهریور داستان زندگی چهار یوز است که شامله یک مادر و سه بچه بوده که یک روز این یوز ها می روند  آب بخورند که ناگهان آدمها حمله می کنند و یکی از بچه ها میمیره و مادر و دو تا بچه یوز فرار می کنند و یکی دیگه از بچه ها هم که فرار کرده تو راه میمیره و آخرین بچه یوز میمونه که سال ها تو پارک شهر زندگی کرده و بعد به علت نبودن جفت بچه دار نمی شه و سرانجام میمیره و به همین علت  نه شهریور روز یوز حساب می شود.»

امیدواریم با کمک یکدیگر، این میراث ایران زمین را برای نسل جدید حفظ کنیم…

متن و نقاشی از: پوریا متولی   /    به نقل از: وبلاگ چیتبال